Bản in     Gởi bài viết  
THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT BỔ SUNG ĐỢT 2, NĂM 2019

 
 

 

[Trở về]
Các tin đã đăng
  • THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT 1, NĂM 2019 
  • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY K36 (KHÓA HỌC 2016-2019) 
  • Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II, khóa 38 hệ cao đẳng chính quy năm học 2018-2019 (vòng chính) 
  • Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II, khóa 37 hệ cao đẳng chính quy năm học 2018-2019 (vòng chính) 
  • Lịch thi kết thúc học phần (vòng chính), học kỳ II khóa 36 hệ cao đẳng chính quy, năm học 2018-2019 
  • MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ 
  • THÔNG BÁO LICH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC CÁC NGÀNH SƯ PHẠM 2019