Bản in     Gởi bài viết  
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG

 
     Chất lượng dạy và học môn Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin ở Trường cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang có ảnh hưởng trực tiếp đến hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng cho sinh viên. Trước yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao thì vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung và của triết học Mác – Lênin nói riêng ngày càng tăng. Những năm gần đây, chất lượng dạy và học môn này ở các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, đặc biệt là ở trường cao đẳng Ngô Gia Tự đã có bước phát triển song vẫn có những mặt chưa đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn đặt ra. Điều này có nguyên nhân khách quan, chủ quan và được biểu hiện ở một số vấn đề chủ yếu: 
     1. Do trình độ nhận thức của một số giảng viên chưa theo kịp với sự vận động, phát triển  của thực tiễn xã hội, những tiến bộ của khoa học và công nghệ hiện đại. Ở một số giảng viên thiếu tâm huyết với nghề nghiệp, không chịu đào sâu suy nghĩ để đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp dạy học. Sự đầu tư nghiên cứu sâu về triết học và các môn khoa học thuộc chủ nghĩa Mác – Lênin còn rất hạn chế, thiếu nhạy bén với những vấn đề của thời cuộc. Điều đó đã góp phần làm nghèo nàn, cằn cỗi bài giảng triết học. Không ít giảng viên khi giảng vẫn còn nói những điều “sách vở” nên khó thuyết phục sinh viên. Một số giảng viên có xu hướng “phổ thông hoá” trong truyền thụ tri thức triết học, biến triết học từ “khoa học về sự thông thái” thành “dân dã”, tầm thường; từ trừu tượng cao độ trở thành cái cụ thể. Sự hạn chế trong am hiểu về khoa học tự nhiên của các giảng viên đã ảnh hưởng tới việc sử dụng những thành tựu của khoa học hiện đại để luận chứng cho những nguyên lý, quy luật, phạm trù của triết học.
     2. Tình trạng thiếu giáo trình, tài liệu tham khảo cập nhật cho sinh viên. Do kinh phí hạn hẹp, nên giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo về chủ nghĩa Mác – Lênin cho sinh viên còn thiếu. Nhiều bộ giáo trình đã quá cũ, nhiều nội dung đã không còn phù hợp với thực tiễn xã hội nhưng vẫn chậm được thay thế. Trên phương diện khoa học, các giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo mới chỉ là tập hợp những kiến thức đã có, đáp ứng yêu cầu trang bị những kiến thức cơ bản ban đầu. Trong các tài liệu này chưa có nhiều ý tưởng, nội dung mới; những vấn đề triết học trong lĩnh vực sư phạm còn nhiều chỗ trống, hạn chế, lạc hậu, đã ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng liên hệ, vận dụng của sinh viên. 
     3. Do nhận thức, động cơ, thái độ và mục đích học tập không đúng đắn của một số sinh viên. Hiện nay, vẫn còn không ít sinh viên có nhận thức chưa đúng về vai trò, vị trí của triết học Mác – Lênin nói riêng, lý luận Mác – Lênin nói chung, còn đồng nhất với chính trị, từ đó “e ngại” trong học tập, nghiên cứu. Không ít sinh viên coi triết học cũng như các môn lý luận chỉ là những “môn học phụ”, cho nên chỉ học cầm chừng cho đủ điều kiện cần thiết.
     Giải quyết những nguyên nhân trên đây, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Những nguyên lý của Mác – Lênin, cần thực hiện những yêu cầu giải pháp sau đây: 
     Một là, cần xác định phương pháp giảng dạy đúng đắn trên cơ sở nắm vững đối tượng và đặc điểm của môn học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin. 
     Khác với các khoa học cụ thể, chủ nghĩa Mác – Lênin nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. Đó là một khoa học đòi hỏi tư duy phải có sự khái quát và trừu tượng cao, có quan hệ với nhiều môn khoa học cụ thể, và gắn chặt với thực tiễn xã hội. Do đó, giảng dạy và học tập nó, đòi hỏi cả người dạy và người học phải có những phẩm chất tư duy, trí tuệ nhất định, có “phông” kiến thức cơ bản rộng trên nhiều lĩnh vực, có vốn sống phong phú. 
     Hiện nay, chất lượng tuyển chọn sinh viên đầu vào của nhà trường được nâng lên. Tuy nhiên, ở họ vẫn thiếu kinh nghiệm cuộc sống, thiếu hiểu biết tri thức kinh nghiệm sư phạm, trình độ tư duy lý luận còn hạn chế. Do đó, giảng viên cần nắm vững phương pháp luận mácxít để phân tích những sự kiện phức tạp và mâu thuẫn của thời đại ngày nay. Cần thuyết phục người học bằng những lập luận lôgíc, dựa trên sự khái quát những thành tựu khoa học và thực tiễn xã hội. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, đòi hỏi cả người dạy và người học phải phát huy tính tự giác, tính năng động, tính sáng tạo. 
     Hai là, cần kết hợp giảng dạy môn học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin với giáo dục chính trị – tư tưởng, đạo đức và lối sống. 
     Khoa học Mác – Lênin vốn không đồng nhất với chính trị, song đều là khoa học, hơn thế, chính trị còn là sự định hướng về giai cấp, dân tộc. Từ khi chính trị ra đời, triết học không thể đứng ngoài chính trị. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin luôn công khai tính đảng trong triết học của mình, xem đó là vũ khí tinh thần, tư tưởng của giai cấp công nhân. Do vậy, giảng dạy triết học, những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin không thể chỉ là giảng lý thuyết, lý luận mà phải gắn với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống. Nó không chỉ là giáo dục, bồi dưỡng thế giới quan khoa học, mà còn bồi dưỡng nhân sinh quan tiến bộ cho người học. Đáp ứng yêu cầu đó cũng chính là thực hiện chức năng nhận thức – giáo dục của triết học Mác – Lênin. Do đó, động cơ, thái độ, đạo đức, lối sống, nhân cách của người dạy có ảnh hưởng rất lớn đến người học.
     Ba là, chuẩn bị bài giảng công phu và thường xuyên cập nhật tri thức mới nhằm tạo ra sự hứng thú cho người học. 
     Chuẩn bị bài giảng tốt là điều kiện cơ bản góp phần quyết định thành công của bài giảng. Ở khâu này, nhiều giảng viên còn quan niệm giản đơn, chuẩn bị thiếu chu đáo, thậm chí có biểu hiện chủ quan. Những biểu hiện thiếu chu đáo và chủ quan này không chỉ có ở những giảng viên thiếu ý chí vươn lên, bằng lòng với cái mình đã có, mà còn có ở cả những giảng viên có thâm niên trong nghề. Khi đã thuần thục tay nghề thì cũng là lúc dễ bị rơi vào bệnh chủ quan, dừng lại, giáo án, bài giảng ít được đổi mới cập nhật thông tin mới, họ chuẩn bị bài giảng theo kinh nghiệm, thậm chí có người dùng giáo án đã quá cũ để giảng. Để giúp giảng viên chuẩn bị tốt bài giảng các bộ môn cần biên soạn và chuẩn hoá các bộ đề cương bài giảng cho các đối tượng. Cần quan tâm đúng mức đến phân cấp bài giảng cho các cấp học khác nhau để tránh trùng lắp về chủ đề và nội dung. Tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị bài, thông qua bài của giảng viên. Đồng thời, duy trì tốt các hoạt động phương pháp ở bộ môn, tích cực sinh hoạt chuyên môn, thông tin khoa học trong bộ môn.
     Bốn là, từng bước áp dụng công nghệ thông tin và các phương tiện kỹ thuật trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. 
     Tuy còn có những ý kiến khác nhau và có nhiều điểm chưa thống nhất trong đội ngũ giảng viên, trong các nhà quản lý về vấn đề này, nhưng mọi người đều thấy rằng việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học là một đòi hỏi tất yếu của phương pháp dạy học tích cực. Vấn đề là sử dụng phương tiện thế nào cho đạt hiệu quả tối ưu. Chúng ta không tán thành với tư duy thủ cựu, thành kiến với phương tiện kỹ thuật, nhưng cũng không nhất trí với khuynh hướng “sùng kỹ thuật”, “khoe kỹ thuật”. Đã có những bài giảng Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin khô cứng với những “sơ đồ khối” trong phần trình chiếu giáo án điện tử của giảng viên. Hiện nay, việc áp dụng công nghệ hiện đại vào dạy học trong nhà trường chưa đồng bộ, chưa đồng đều, còn mang tính tự phát và kinh nghiệm. Cần có những cuộc trao đổi, rút kinh nghiệm trong vấn đề này.
     TÀI LIỆU THAM KHẢO
     1. Trần Nhâm (2011), Chủ nghĩa Mác – Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng, Nxb CTQG, Hà Nội.
     2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, Hà Nội.

Lương Thị Hảo – Trịnh Thị Thủy
Bộ môn chung, Trường CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang
 

 
[Trở về]
Các tin đã đăng
  • CHA MẸ CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ GIÁO DỤC TÌNH BẠN TRẺ VỊ THÀNH NIÊN 
  • VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH “HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH” TRONG DẠY VÀ HỌC Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HIỆN NAY 
  • MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ QUAN ĐIỂM LẤY HỌC LÀM TRUNG TÂM 
  • MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY 
  • Một số nhiệm vụ và định hướng giải pháp cơ bản nhằm đáp ứng tốt việc thay sách giáo khoa, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới (cấp tiểu học và trung học cơ sở) của Trường CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang 
  • THỰC HÀNH DINH DƯỠNG – HOẠT ĐỘNG NHẰM GÓP PHẦN HÌNH THÀNH NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON 
  • BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG, NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP